• Obiectul de activitate: in conformitate cu statutul societatii TOPOS are urmatoarele obiecte de activitate:
  • 7112-activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea;

 • Principalele contracte de servicii executate si in curs de executie
  (in conformitate cu lista privind experienta ofertantului anexata prezentei documentatii de oferta)
  • studii topografice;
  • cadastru pentru persoane fizice si juridice;
  • proiecte poduri, modernizare drumuri si strazi, combaterea eroziunii solului (CES);
  • lucrari de trasare si urmarire topografica a executiei constructiilor;
  • determinarea volumelor pentru situatiile de lucrari din balastiere, cariere de piatra, de carbune;
  • masuratori pentru situatiile de lucrari in domeniul executiei drumurilor, lucrarilor de imbunatatiri funciare, exploatarilor in cariere de piatra, carbune, balastiere, etc. (profile post-executie si calcul de volume).

 • Certificat de autorizare pentru activitatea in domeniu:

1. TOPOS srl are stabilit, implementat si mentinut Sistemul de Management al Calitatii conform cerintelor standardului SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001/2008) pentru activitatea de cadastru, topografie, cartografie digitala si proiectare drumuri valabil pana la 22.08.2015;

2. TOPOS srl are stabilit, implementat si mentinut Sistemul de Management al Calitatii si Securitatii Ocupationale conform cerintelor standardului OHSAS 18001:2007 (SR OHSAS 18001/2008) pentru activitatea de cadastru, topografie, cartografie digitala si proiectare drumuri valabil pana la 22.08.2015;

3. TOPOS srl are stabilit, implementat si mentinut Sistemul de Management de Mediu conform cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001/2004) pentru activitatea de cadastru, topografie, cartografie digitala si proiectare drumuri valabil pana la 22.08.2015;

4. TOPOS srl este autorizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ca persoana juridica clasa I, seria B, numarul 740.

© TOPOS 2013